--}

Η εταιρία

Η ομάδα μας

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης : Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της «SEVASTOS Fusion Finance» από το 1987. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, οργάνωση λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες με 40ετή εμπειρία στην οργάνωση επιχειρήσεων.

Σεβαστος Γεώργιος

Λογιστής Α' Τάξης

Λογιστής – Φοροτεχνικός Β’ Τάξης : Απόφοιτος σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας, τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες. Δημιουργός των online υπηρεσιών «Fusion» και υπεύθυνος marketing. Σύμβουλος Επιχειρήσεων : Δημιουργία business plan εκκίνησης επιχειρήσεων, Σύμβουλος σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων, επιχειρηματικής δικτύωσης και προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σεβαστός Νικόλαος-Θεόδωρος

Λογιστής Α΄ Τάξης

Υπάλληλος και Βοηθός Λογιστή : Υπεύθυνη για ενημέρωση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων, Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Διαχείριση εφαρμογών ΓΓΠΣ (Ρυθμίσεις, Μισθωτήρια, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση κλπ), Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και υποβολή ΑΠΔ, χειρισμός προγραμμάτων Data Communication και Epsilon.

Σεβαστού Ελευθερία

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή : Απόφοιτη ΑΤΕΙ Πειραιά του τμήματος Λογιστικής. Υπεύθυνη για ενημέρωση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων, Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Διαχείριση εφαρμογών ΓΓΠΣ (Ρυθμίσεις, Μισθωτήρια, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση κλπ), Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και υποβολή ΑΠΔ, χειρισμός προγραμμάτων Data Communication και Epsilon.

Χάλκου Μαρία

Λογίστρια Β' Τάξης