Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Επιλέξετε ένα από τα λογιστικά μας πακέτα και κάντε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις παιχνιδάκι

Το λογιστικό γραφείο “SEVASTOS Fusion Finance” αποτέλει την πιο αξιόπιστη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης σας. Θεωρούμε διαρκές καθήκον μας να διατηρούμε την επαγγελματική μας  γνώση και επιδεξιότητα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής υπηρεσίας που λαμβάνουν οι πελάτες μας. Η διατήρηση δε της επαγγελματικής επιδεξιότητας απαιτεί συνεχή ενημέρωση και κατανόηση των τρεχουσών τεχνολογικών, επαγγελματικών, επιχειρηματικών και νομοθετικών εξελίξεων απο τις οποίες η εμπειρία μας και η τεχνική κατάρτηση των συνεργατών μας, μας επιτρέπει να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά.

Μεταξύ των λογιστικών υπηρεσιών που παρέχουμε περιλαμβάνονται :

Ατομικές Επιχειρήσεις / Προσωπικές Εταιρίες (Ο.Ε, Ε.Ε)

business 1
50
/μήνα
  • Καταχώρηση Τιμολογίων
  • Παραλαβή Παραστατικών
  • Παράσταση σε υπηρεσίες
  • Εξωτερικές Εργασίες

Ι.Κ.Ε
Ε.Π.Ε, Α.Ε

business 2
200
/μήνα
  • Καταχώρηση Τιμολογίων
  • Παραλαβή Παραστατικών
  • Παράσταση σε υπηρεσίες
  • Εξωτερικές Εργασίες