Σεβαστός Νικόλαος-Θεόδωρος

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Απόφοιτος σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας, τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες. Δημιουργός των online υπηρεσιών «Fusion» και υπεύθυνος marketing. Δημιουργία business plan εκκίνησης επιχειρήσεων, Σύμβουλος σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Σεβαστός Γεώργιος

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της «SEVASTOS Fusion Finance» από το 1987. Τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων, οργάνωση λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικές υπηρεσίες με 40ετή εμπειρία στην οργάνωση επιχειρήσεων.

Σεβαστού Ελευθερία

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστηρίου με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνη για ενημέρωση απλογραφικών – διπλογραφικών βιβλίων, συμπλήρωση και υποβολή περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων, Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Διαχείριση εφαρμογών ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ – GOV – ΔΥΠΑ (Ρυθμίσεις, Μισθωτήρια, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση κλπ), Διαχείριση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και υποβολή ΑΠΔ, χειρισμός προγραμμάτων Data Communication και Epsilon.