--}

Υπηρεσίες

Ιδιώτες

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Λογιστικα Πακετα

Επιλέξετε ένα από τα λογιστικά μας πακέτα και κάντε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις παιχνιδάκι

Fusion Lite

Πακέτο 1

80 έτος

Ετήσια Συνδρομητική Υπηρεσία που περιλαμβάνει:
Απλή Φορολογική Δήλωση
Εφαρμογές ΓΓΠΣ (Α21, Ρυθμίσεις Οφειλών, Επίδομα Θερμανσης, Τέλη Κυκλοφοριας κλπ)
Τηλεφωνική Υποστήριξη
Μηνιαία Ενημέρωση

Fusion Basic

Πακέτο 2

100 έτος

Ετήσια Συνδρομητική Υπηρεσία που περιλαμβάνει:
Όλες τις υπηρεσίες του LITE πακέτου
Σύνθετη Φορολογική Δήλωση
Ε9 (έως 3 ακίνητα)
Ε2 (έως 3 ακίνητα)
Μισθωτήρια

Fusion All

Πακέτο 3

120 έτος

Ετήσια Συνδρομητική Υπηρεσία που περιλαμβάνει:
Όλες τις υπηρεσίες του BASIC πακέτου,
Ε9 (για 4 έως 6 ακίνητα),
Ε2 (για 4 έως 6 ακίνητα)
Για πάνω από 6 ακίνητα η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα