--}

Γνωρείστε μας

Φοροτεχνικά

Ως ιδιώτες είχαμε συνηθίσει, μέχρι σήμερα, την σχέση μας με τον λογιστή μας να την περιορίζουμε στις βασικές μας φορολογικές ανάγκες, όπως μια φορολογική δήλωση (Ε1) ή μια δήλωση ακινήτων (Ε9) κλπ. Ο ρόλος όμως ενός λογιστή δεν είναι απλά διεκπεραιωτικός, αλλά κυρίως συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Πλέον μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο και με την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών, ως μέσου συναλλαγής με τους δημόσιους φορείς, είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη η διαρκής επαφή και συνεργασία με το λογιστικό γραφείο όχι μονό για να φέρουμε εις πέρας τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, αλλά κυρίως για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων μας απέναντι στις φορολογικές αρχές. Εμείς εδώ στη «SEVASTOS Fusion Finance» αντιλαμβανόμενοι τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σας, δημιουργήσαμε μια σειρά ετήσιων συνδρομητικών πακέτων υπηρεσιών με την ονομασία «Fusion», τα οποία προσαρμόσαμε στο πραγματικό φορολογικό και συναλλακτικό σας προφίλ, σε τιμές διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να απολαμβάνεται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με το λιγότερο δυνατό κόστος για εσάς. Κόστος το οποίο, μέσα από πολλαπλά συστήματα επιβράβευσης, μπορείτε όχι μόνο να μηδενίσετε, αλλά να και να εξασφαλίσετε μια μόνιμη εξοικονόμηση χρημάτων μέσα από τις καθημερινές σας αγορές.

Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες προς επαγγελματίες και ιδιώτες :

 • Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Καταστάσεων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε2)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων (Ε3)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Νομικών Προσώπων (Ε5)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε9)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Αιτήσεων Επιδομάτων Τέκνων (Α21)
 • Συμπλήρωση και υποβολή Αιτήσεων Κοινωνικών Επιδομάτων και Παροχών
 • Διαχείριση εφαρμογών ΓΓΠΣ όπως :
  • Ενημέρωση και Ρύθμιση Οφειλών Δημοσίου
  • Μηνιαία Ενημέρωση Μεταβολών Προσωποποιημένης Πληροφόρησης (μόνο για συνδρομητές)
  • Συμπλήρωση και υποβολή Μισθωτηρίων
  • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
  • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
  • Συμπλήρωση και υποβολή Αιτήσεων Επιδόματος Θέρμανσης
  • Έκδοση Ηλεκτρονικών Παραβόλων
  • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας
  • Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού
  • Αιτήσεις Κλειδαρίθμων
  • Έκδοση Ενημερωτικών Συντάξεων Δημοσίου

 • Ενημέρωση και Ρύθμιση Οφειλών σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
 • Ανανέωση Καρτών Ανεργίας
 • Μια εξωτερική εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες το έτος (μόνο για συνδρομητές Fusion All)
 • Καθημερινή Τηλεφωνική Υποστήριξη από Εξειδικευμένο Προσωπικό (μόνο για συνδρομητές όλων των πακέτων Fusion)
 • Διαμόρφωση του κόστους με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ιδιώτη παρέχοντας υψηλού επιπέδου φοροτεχνικές υπηρεσίες.